Szkoła Otwarta i Tolerancyjna

16 listopada w Międzynarodowym Dniu Tolerancji wzięliśmy udział w konferencji inaugurującej II edycję projektu  Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej. W uroczystości wzięli udział szkolni koordynatorzy projektu oraz przedstawiciele uczniów bydgoskich szkół i placówek oświatowych.  Naszą szkołę reprezentowała przewodnicząca samorządu Oliwia, Julia z klasy 8a oraz opiekunka SU Kamila Koczorowska. Konferencję zaszczycili swoją obecnością m.in. p. Iwona Waszkiewicz – Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy, p. Lech Zagłoba-Zygler – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy i p. Elżbieta Wiewióra – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy. 
Na konferencji przedstawiono harmonogram imprez i konkursów na najbliższy rok, a także podsumowano ubiegłoroczną edycję projektu. W trakcie konferencji wylosowano przydział kultur na Festiwal Kultur, który odbędzie się 31 maja 2019 roku na Wyspie Młyńskiej. Nasze uczennicy wylosowały KULTURĘ ŻYDOWSKĄ.
Samorząd uczniowski czeka na Wasze propozycje związane z realizacją projektu -wszystkie propozycje prosimy przekazywać przewodniczącej SU lub opiekunkom samorządu.

Zapraszamy Was także do zapoznania się z harmonogramem pozostałych imprez i konkursów realizowanych w ramach projektu SOiT oraz zgłoszenia chęci udziału w wybranych imprezach do opiekunek SU.

Komentarze

Zebranie SU

Wieczór filmowy

Wyniki wyborów do SU

Konkurs "Rycerzem być"