Dzień bez telefonów

Samorząd Uczniowski ustanowił wszystkie poniedziałki od 1 października dniami bez telefonu! Używanie telefonów podczas przerw i lekcji oczywiście w poniedziałki jest zabronione!!! Kto nie zastosuje się do zarządzenia podlega karze w postaci uwagi!!!

Komentarze

Zebranie SU

Wyniki wyborów do SU

Wieczór filmowy